Producten - Complexe betonvormen

Wij vervaardigen ook slibgoten voor bij een nabezinktank bij een RWZI (RioolWaterZuiveringsInstallatie). Hiervoor kan als alternatief een stalen kist worden gebruikt, alhoewel deze situatie meestal slechts een keer voorkomt. Daarom kan er vanuit financieel oogpunt worden gekozen voor een goedkoper alternatief: een houten bekisting.

Slipkegel